Radi by sme upozornili záujemcov o reprezentáciu na ME / MS v roku 2023, na nutnosť mať odpretekané 3 preteky organizované pod záštitou SZPZ, v zmysle Smernice pre nominačné kritériá 2.0 z 23.8.2022, časť Výkonnostné kritériá nominácie pretekárov.

Pretekár, ktorý ku dňu odosielania prihlášok na ME / MS nebude mať splnenú podmienku 3 pretekov zaradených v kalendári SZPZ, nebude zaradený do reprezentácie.

Prezídium si vyhradzuje právo na uplatnenie výnimiek v zmysle bodu 7. časti Možné alternovanie / výnimky / upresnenia zo Smernice pre nominačné kritériá 2.0 z 23.8.2022.

V zmysle vyššie spomenutého dávame do pozornosti jarnú sezónu:

  • 11.3.2023 – 12.3.2023 Poľovnícka chata Malina, Láb LÁB DOG RACE 2023
  • 18.3.2023 – 19.3.2023 Mošovce Jarné káry Mošovce
  • 15.4.2023 Doľany FITMIN Race