Prosíme záujemcov o štart na ME FISTC Klaistow (off-snow) 2021 aby do 8.11.2021 potvrdili záujem o reprezentáciu na email ŠTK icistefan@gmail.com a kópiou na email prezídia prezidium@mushing.sk. Záujemci musia spĺňať aktuálne nominačné kritériá (https://mushing.sk/smernica-pre-nominacne-kriteria-na-me-ms/) a zároveň k prihláške priložiť riadne vyplnený registračný formulár (https://mushing.sk/wp-content/uploads/2018/08/registracny-formular-nominacia.pdf). 

Dĺžky tratí:

  • O, A – 10 km
  • B – 7,8 km
  • C, D, canicross, bikejoring, scooter (1-2 psy) – 5,3 km
  • Distance – 21,3 km (Bikejoring 1 a 2 psy, C, B, A, O)

Užitočné odkazy:

Obmedzenia súvisiace s COVID-19:

  • zatiaľ zverejnené v pozvánke nižšie, budú priebežne aktualizované organizátorom

Facebooková stránka udalosti: https://www.facebook.com/events/1563514350652914

Invitation FISTC Cart European Championship 2021