Prosíme pretekárov ktorí majú záujem o reprezentáciu na ME FISTC v Pragelato, aby zaslali vyplnený registračný formulár na adresu icistefan@gmail.com s kópiou na prezidium@mushing.sk

Zároveň prosíme reprezentantov aby najneskôr do 5.1.2024 uhradili štartovný poplatok vo výške 135€ (juniori 25€) na číslo účtu SK43 5600 0000 0012 2522 6005