Prosíme všetkých záujemcov o reprezentáciu na ME FISTC On-snow Sprint & Distance Piatra Fantanele (Rumunsko) 2023 aby do 25.6.2022 23:59 nahlásili predbežný záujem o reprezentáciu na email prezídia prezidium@mushing.sk. ME by sa mali uskutočniť v plánovanom termíne 2.-5.2.2023, resp. v náhradnom termíne 16.-19.2.2023. Organizátorom je však dopredu potrebné nahlásiť predbežný záujem za jednotlivé krajiny, ktoré by sa ME zúčastnili a šampionát sa uskutoční len pri dostatočnom záujme od pretekárov.