Prosíme všetkých záujemcov o reprezentáciu na ME IFSS Leipa 9.-13.11.2022 aby do 15.8.2022 23:59 nahlásili predbežný záujem o reprezentáciu na email prezídia prezidium@mushing.sk.

Do emailu treba uviesť meno a kategóriu.