Prosíme záujemcov o štart na MS FISTC Millegrobbe, Italy (on-snow) 2023 aby do 27.1.2023 do 23:59 potvrdili záujem o reprezentáciu na email ŠTK icistefan@gmail.com a kópiou na email prezídia prezidium@mushing.sk. Záujemci musia spĺňať aktuálne nominačné kritériá (https://mushing.sk/smernica-pre-nominacne-kriteria-na-me-ms/) a zároveň k prihláške priložiť riadne vyplnený registračný formulár (https://mushing.sk/wp-content/uploads/2018/08/registracny-formular-nominacia.pdf).

Bližšie informácie o tratiach budú doplnené po doplnení od organizátora majstrovstiev.