Prosíme prihlásených záujemcov o štart na MS IFSS Nybro 2019 aby do 23.9.2019 uhradili na účet SZPZ štartovné, podľa tabuľky uvedenej nižšie + poplatok za DID vo výške 45€. Po zaplatení je potrebné zaslať aj doklad o úhrade platby na email prezídia prezidium@mushing.sk

Číslo účtu SZPZ: SK43 5600 0000 0012 2522 6005

Štartovné je možné zaplatiť aj v druhom termíne (do 30.9.), jeho výška však bude dvojnásobná.