Prosíme všetkých záujemcov o reprezentáciu na 2023 WSA On-snow World Championship Sprint and Mid, Vermiglio/Taliansko v termíne 9 – 11 Február 2023 aby do 15.1.2023 23:59 nahlásili záujem o reprezentáciu na email prezídia prezidium@mushing.sk s uvedením mena reprezentanta, kategórie v ktorej plánuje štartovať a takisto aj vrátane zaslanie informácie o splnení aktuálnych nominačných kritérií.

Štartovné a poplatok za aktiváciu WDL je potrebné zaplatiť na číslo účtu: SK43 5600 0000 0012 2522 6005, najneskôr do 22.1.2023

Aktuálne prihlásení pretekári (a výška štartovného na úhradu):

 • Carla Reistetterová (SJW-1) – platba 130.-
 • Roman Restetter (SJM-1) – platba 130,-
 • Igor Pribula (2-dogs-1) – platba 130,- + 45,-
 • Patrik Pribula (2-dogs-1) – platba 130,- + 45,-
 • Ján Néger (SJ2D) – platba 130,- + 45,-
 • Maroš Litvaj (DL-1) – platba 130,- + 45,-
 • Igor Štefan (SJ2D) – platba 130,- + 45,-
 • Igor Štefan ml. (2-dogs-1 jun) – platba 0,- + 0,-

Informácie o preteku:

Web stránka podujatia: www.vermiglio2023.it/

Prihlasovanie pretekárov po aktivácii WDL čísla: racedata.wsa-sleddog.com

Program (predbežný):

 • Stake out opens: 7 February @ 15:00 hrs
 • Vet check: 7 February (15:00 – 22:00 hrs) & 8 February (08:00 – 17:00 hrs)
 • First team leader meeting: 8 February @ 16:00 hrs
 • Opening ceremony: 8 February @ 18:00 hrs
 • Further team leader meetings: 9, 10 and 11 February @ 08:00 hrs
 • First start first heat: 9 February @ 09:00 hrs
 • First start second heat: 10 February @ 09:00 hrs
 • Mushers’ dinner & party: 10 February @ 18:00 hrs
 • First start third heat: 11 February @ 09:00 hrs
 • Price giving ceremony: 11 February @ 16:00 hrs

Race Marshal: Arno Steichler

Poplatky:

 • Poplatok za štartové miesto: €15 per place. Nevratný poplatok v prípade nekonania pretekov.
 • Prvý start: €130 (zahňuje 1 voucher na musher večeru)
 • Druhý start: €50
 • Juniors: Bezplatne
 • Poplatok za oneskorenú platbu štartovného: €20 (platí aj pre Juniorov)

!!! Upozornenie !!!:

Na 2022 General Assembly, WSA rozhodlo o zavedení ročného poplatku vo výške  €45.00 za vedenie WDL čísla prostredníctvom ktorého sa prihlasujeme na preteky. (Junior bude mať bezplatne aktivované WDL na sezónu)