Oznam pre záujemcov o účasť na ME ESDRA Auronzo di Cadore 2020, aby svoj záujem prejavili nahlásením svojich kontaktných údajov a kategórie na drabik.andrej@gmail.com (open kategórie), icistefan@gmail.com (RNB kategórie) a kópiu na prezidium@mushing.sk najneskôr do 6.9.2020, 23:59. Záujemci musia spĺňať aktuálne nominačné kritériá (https://mushing.sk/smernica-pre-nominacne-kriteria-na-me-ms/) a zároveň k prihláške priložiť riadne vyplnený registračný formulár (https://mushing.sk/wp-content/uploads/2018/08/registracny-formular-nominacia.pdf).

Vzhľadom na stanovený limit federácie ESDRA (3 pretekári na kategóriu) sa bude v prípade nejasností prihliadať na preteky v Doľanoch, Kuchyni a Plaveckom Štvrtku.

Reprezentácia bude prezídiom SZPZ vyhlásená najneskôr 15.9.

Prezídium záujemcov upozorňuje, že prihlášky do reprezentácie zasielajú na vlastné riziko a výrazne odporúča prihliadať na aktuálnu pandemickú situáciu s COVID-19.