Oznam pre záujemcov o účasť na ME FISTC Gropello Cairoli 2020, aby svoj záujem prejavili nahlásením svojich kontaktných údajov a kategórie na email ŠTK icistefan@gmail.com a kópiu na prezidium@mushing.sk najneskôr do 5.11.2020, 23:59. Záujemci musia spĺňať aktuálne nominačné kritériá (https://mushing.sk/smernica-pre-nominacne-kriteria-na-me-ms/) a zároveň k prihláške priložiť riadne vyplnený registračný formulár (https://mushing.sk/wp-content/uploads/2018/08/registracny-formular-nominacia.pdf).

Reprezentácia bude prezídiom SZPZ vyhlásená najneskôr 9.11.

Prezídium záujemcov upozorňuje, že prihlášky do reprezentácie zasielajú na vlastné riziko a výrazne odporúča prihliadať na aktuálnu pandemickú situáciu s COVID-19.