Žiadame predsedov klubov, aby do 13. 01. 2018 nahlásili záujemcov o reprezentáciu na ME FIST – Zuberec a WSA Sveg, Sweden na e-mail: icistefan@gmail.com. Do mailu uviesť meno a kategóriu v ktorej chce pretekár pretekať.