Žiadame záujemcov o štart na ME & EM IFSS Leipa aby do 23.9.2022 zaslali na mail vyplnený registračný formulár a zaplatili štartovné (Juniori 50€, Individuálne disciplíny 90€, SC2+záprahy 100€)+ DID (45€) podľa kategórie v ktorej plánujú štartovať na ME & EM na účet SK43 5600 0000 0012 2522 6005 .

Pretekári na ktorých sa vzťahuje nominačný pretek ( kategórie : CC muži, CC ženy, BKJ muži, SC1 muži ) zaplatia až následne po nominácii.

Ďalej by sme chceli vyzvať všetkých pretekárov, ktorí bojujú o nomináciu, aby na nominačným preteky pretekali so psom s ktorým plánujú štartovať na ME & EM IFSS Leipa 2022.