Vážení predsedovia klubov SZPZ,

bola Vám zaslaná emailom, na adresu klubu, pozvánka a súvisiace materiály na volebný Kongres SZPZ, ktorý sa uskutoční dňa 16. októbra 2021 o 16:00 (sobota) v reštaurácii Čierna pani na Kuzmányho 519 v Martine.

Prosíme Vás o potvrdenie účasti i prípadnej neúčasti na rokovaní, najneskôr do 13. októbra 2021 emailom na adresu prezidium@mushing.sk.

V prípade, ak vo Vašej organizácii dôjde k zmene v zastupovaní, žiadame Vás o nahlásenie zmeny e-mailom, najneskôr do 13. októbra 2021.

Pokiaľ by ste náhodou pozvánku nedostali prosím aby ste nás o tom informovali a obratom Vám ju zašleme.