Program:

  1. Zhodnotenie zimnej sezóny
  2. Schválenie finančných príspevkov na jarné a jesenné preteky
  3. Nominačná smernica
  4. Databáza pretekajúcich juniorov
  5. Stanovenie termínu pre nahlasovanie termínu pretekov na rok 2024
  6. Delegáti pre jarné preteky
  7. Rôzne

MVDr.Igor Pribula