Prezídium rozhodlo o zmene poskytovateľa správy hostingu a domény webovej stránky mushing.sk. Po súčasnom poskytovateľovi EuroNET Slovakia s.r.o. preberie správu KAPA Studio s.r.o.

Prítomných: 6 členov prezídia
Hlasovali za: 6 členov prezídia

Spísal: Patrik Lučanský, 18.3.2020