Zápisnica z 1. prezídia konaného dňa 2. 8. 2015 na Donovaloch

Prítomní:


– prezident SZPZ                             Marcel Matanin     prítomný
– viceprezident FISTC                     Branislav Slaný    prítomný
– viceprezident WSA                       Ivan Vaško             prítomný
– viceprezident IFSS, ECF             Jaroslav Bánoci    prítomný
– ŠTK čistokrvné sev. psy               Igor Štefan             prítomný
– ŠTK ostatné psy                            Andrej Drábik        prítomný

= 5 platných hlasov


• Prezídium otvoril a prítomných uvítal Marcel Matanin,

 1. Marcel Matanin  informoval prezídium o finančnej situácii a o predbežných rokovaniach, ktoré sa uskutočnili s prípadným partnerom Royal Cannin. Ďalej informoval o stretnutí so správcom našej domény, kde sa hovorilo o ďalšom riešení a návrhoch na skvalitnenie webovej stránky zväzu a jednoduchší prístup pre členov SZPZ na stránku.

 1. Prezídium schválilo predbežný kalendár pre jesenné preteky a to takto:

17.10. – 18.10. 2015 Mošovce
24.10. – 25.10. 2015 Spišská Nová Ves
7.11. – 8.11. 2015 Revište


Ďalej prezídium schválilo  MSR na sucho – Mošovce

 1. Prezídium poverilo ŠTK aby oslovilo kluby a do konca septembra podala informáciu o aktuálnom počte členov a kto v akej kategórii bude pretekať v nasledujúcej sezóne.

 1. Prezídium schválilo dané kategórie na jesennú časť sezóny a to nasledovne:

Canicros 1 pes, Bikeoring  1 pes, scoter 2 psy, malý záprah do 4 psov, veľký záprah nad 4 psy v triede otvorenej a takisto v triede severských plemien s preukazom pôvodu FCI, to znamená spolu 10 kategórií.

V prípade kategórie AM, GP, S, ak sa zúčastnia 4 a viacerí pretekári budú vyhodnotení samostatne, v prípade menšieho počtu, na základe dohody riaditeľa pretekov s delegátom SZPZ. To isté platí pre rozdelenie na mužov/ženy a juniorov/seniorov.

 1. Prezídium určí na každé preteky delegáta, ktorého meno bude uvedené v propozíciách daných pretekov.

 1. Prezídium ukladá úlohu pre Jaroslava Bánociho osloviť a dať dohromady organizátorov canicrosov a dogtrekingu s možnosťou odprezentovania sa na našej webovej stránke prípadne s možnosťou registrácie sa na dané podujatia cez našu stránku.

 1. Race pasy bude ďalej vydávať Branislav Slaný po prebratí od Janky Zemčákovej.

 1. Prezídium schválilo aj štart neregistrovaných pretekárov – na konci štartového poľa, avšak vyhodnotený budú v rámci danej kategórie v ktorej budú pretekať. Neregistrovaný pretekár môže získať Musher pas- licenciu  na základe úspešného absolvovania musher testu, ktorý vykoná na pretekoch pod dohľadom prideleného delegáta. Pretekár bez musher pasu môže absolvovať max 3 preteky, potom ak sa chce zúčastniť ďalších a to aj v nasledujúcich sezónach, musí byť členom SZPZ.

 1. Prezídium poverilo Andreja Drábika kontrolou a doplnením pretekárskeho poriadku podľa platných pravidiel nadnárodných organizácií, ktorých je SZPZ členom.

 1. Prezídium poverilo Ivana Vaška prekontrolovaním a doplnením manuálu pre organizovanie pretekov, zmluvy a žiadosti pre usporiadateľov pretekov.

 1. Prezídium potvrdilo, že organizátorom pretekov pod hlavičkou SZPZ môže byť iba klub zaregistrovaný v SZPZ.

 1. Ďalšie prezídium sa uskutoční na pretekoch v Mošovciach 17.10.2015.

Zapísal Marcel Matanin, prezident SZPZ 02. 08. 2015 – zverejnené 10. 08. 2015, 23:25 – aktualizované 06. 09. 2015, 22:28