Zápisnica z prezídia SZPZ 14.1.2017 Zuberec

Prezídia sa zúčastnili:

Igor Štefan, Jaroslav Bánoci, Andrej Drabik, Branislav Slaný

ospravedlnili sa: Ivan Vaško

1.Doplnenie stanov.

Súčasné stanovy treba doplniť podľa nového zákonu o športe. Branislav Slaný sa zúčastnil školenia a bol poverený vypracovať návrh úpravy stanov v zmysle platného zákona.

2.Kategórie zima 2017

kategórie pre zimnú časť sezóny 2016/2017:

Skj1-FCI                 Skj1

D-FCI                     D

C-FCI                     C

B-FCI                     B

O-FCI                     O

V prípade kategórie AM, GP, S, ak sa zúčastnia 4 a viacerí pretekári, budú vyhodnotení samostatne, v prípade menšieho počtu na základe dohody riaditeľa pretekov s delegátom SZPZ. To isté platí pre rozdelenie na mužov/ženy a juniorov/seniorov.

Zapísal Andrej Drabik, 14.1.2017 Zuberec