Prezídium SZPZ 01/2018 – zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia prezídia SZPZ – Králiky, 27.1.2018

 1. Prezident SZPZ informoval o aktuálnej situácii v rámci spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a aktuálnych právach a povinnostiach, ktoré nám z tejto spolupráce vznikajú.
 2. Prezídium prehodnotilo nominačné kritériá a nárok na preplatenie nákladov reprezentantom podľa nasledujúceho:
  • Nominácia reprezentanta SR – Pretekár splní nominačné kritéria SZPZ na ME alebo MS pokiaľ absolvuje aspoň 3 preteky organizované SZPZ za posledných 12 mesiacov od konania MS alebo ME. (daná požiadavka je priamo podmienená spoluprácou s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
  • Preplatenie nákladov spojených s reprezentáciou SR – Na preplatenie nákladov spojených s reprezentáciou SR má nárok iba ten reprezentant, ktorý sa umiestni na medailovej pozícii alebo v prvej tretine štartového poľa v svojej kategórii. Preplatenie nákladov bude ďalej realizované v rámci platnej Ekonomickej smernice SZPZ.
 3. Prezídium schválilo následné nominácie na majstrovské preteky:
   • ME FISTC Sprint Zuberec (SVK)

    Ján Néger
    Patrik Lučanský (teamleader)
    Roman Reistetter
    Carla Reistetterová
    Lenka Bičkošová
    Igor Štefan
    Maroš Litvaj
    Viktor Hájek
    Peter Adámať
    Dušan Sumrák
    Igor Pribula
    Lukáš Packo
    Andrej Drábik
    Katarína Fábryová

   • ME IFSS Millegrobbe (ITA)

    Erik Copko (teamleader)
    Roman Reistetter
    Carla Reistetterová
    Jakub Reguli

   • MS WSA Sprint a Distance Sveg (SWE)

    Ján Néger
    Igor Štefan
    Roman Reistetter (teamleader)
    Carla Reistetterová
    Maroš Litvaj

 1. SZPZ schválilo delegátov pre nasledujúce preteky, organizované pod hlavičkou SZPZ:
  • Detvianska Huta – Jaroslav Bánoci
  • Lom nad Rimavicou – Jaroslav Bánoci
  • MSR Zuberec – Patrik Lučanský
 2. SZPZ si vyhradzuje právo pri nedostatočnej úprave trate prehodnotiť a prípadne skrátiť dotáciu, udeľovanú organizátorom pretekov.
 3. SZPZ zabezpečí medaile na pripravované preteky MSR do všetkých otvorených kategórií.
 4. Pretekársky poriadok je upravený nasledovne – Kategórie čistokrvných psov severského pôvodu a kategórie žien budú otvorené od počtu 3 pretekárov (z pôvodných 4).
 5. Rôzne:
  • Návrh na otvorenie kategórie pre hobby pretekárov, podobne ako je tomu v ČR – zamietnuté.
  • Visegrad Cup – hlavným koordinátorom potvrdení od národných zväzov pre organizáciu Visegrad Cupu je Andrej Drábik. Následne skoordinuje a dodá 4 termíny pretekov, ktoré budú súčasťou tohto seriálu.
  • Stránka mushing.sk – po ukončení zimnej sezóny si SZPZ stanovuje za nutný krok zmenu internetovej stránky SZPZ, tak aby spĺňala všetky funkčné kritériá pre uľahčenie prístupu pretekárom a užívateľom.

Prítomný: Pribula, Drábik, Slaný, Lučanský, Bánoci, Štefan

Spísal: Lučanský