Záznam zo zasadnutia prezídia SZPZ vo Vranove nad Topľou dňa 13.9.2017

Prezídium schválilo a prerokovalo

1.Príprava majstrovstiev SR of snow Mošovce 2017

2.Informáciu o prebiehajúcej komunikácii prezidenta zväzu s ministerstvom školstva a príprava                                   žiadosti na financovanie zväzu na rok 2018

3.Objednávka nového oblečenia pre národnu reprezentáciu

4.schváľuje nový pretekársky poriadok

5.schváľuje materiál Práva a povinnosti členov SZPZ

6.schváľuje welfare protokol

7.schvaľuje smernicu Nominačné kritéria pre pretekárov na MS a ME

8.diskusia ohľadom stránky mushing.sk,bod bude riešeny na prezídiu v Mošovciach

 

MVDr.Igor Pribula

Prítomny : Mvdr.IgorPribula

Ing.Jaroslav Bánoci

Ing.Andrej Drábik

Igor Štefan

Ing.Branislav Slaný a Patrik Lučanský cez skype