PREZÍDIUM SZPZ 04/2016 – ZÁPISNICA

Zápisnica z 4. prezídia konaného dňa 20. 3. 2016 v Ivanke pri Dunaji

Prítomní:


– prezident SZPZ                             Marcel Matanin     prítomný
– viceprezident FISTC                     Branislav Slaný     prítomný
– viceprezident WSA                       Ivan Vaško            prítomný
– viceprezident IFSS, ECF              Jaroslav Bánoci     prítomný
– ŠTK čistokrvné sev. psy               Igor Štefan             prítomný
– ŠTK ostatné psy                           Andrej Drabik        prítomný

 

= 5 platných hlasov

• Prezídium otvoril a prítomných uvítal Marcel Matanin,

 

1.     Marcel Matanin  informoval prezídium o finančnej situácii a o vyplatení časti dotácie pre organizátora Majstrovstiev európy MD LT na Šachtičkách. Prezídium schválilo financovanie nasledujúcej sezóny a to nasledovne:

Dogtreking –  dotácia 50 eur

Canicross – dotácia 100 eur

Canicross, bikejoring, scoter – dotácia 150 eur

Dvojdňový pretek  CC, BKJ, CC, Malý , Velký Záprah – dotácia 300 eur

Dvojdňové preteky na snehu – dotácia 400 eur

 

Podmienkou pre získanie dotácie je splnenie podmienok uverejnených v manuáli  a zmluve k usporiadaniu pretekov,  ktoré budú predstavené na nasledujúcom kongrese.  Preplatenie finančnej čiastky v dohodnutej výške prebehne do týždňa po skončení preteku po odsúhlasení príslušného delegáta SZPZ

 

 

2.     Prezídium zhodnotilo sezónu 2015/2016 ako sezónu s veľmi nízkym počtom pretekov. V zimnej časti sa konal jediný pretek ME Šachtičky. Do budúcna si určilo za prioritu lepšiu komunikáciu s organizátormi pretekov,  na ktorú bol poverený Jaroslav Bánoci. Taktiež vyjadrilo nádej, že finančná pomoc pri organizovaní pretekov pomôže  nárastu počtu pretekov v nasledujúcej sezóne.

 

 

3.     Prebehlo zhodnotenie sezóny členmi ŠTK z pohľadu reprezentácie na  ME.

Igor Štefan člen ŠTK za pretekárov so psami čistokrvných severských plemien zhodnotil sezónu ako úspešnú. Slovenskej reprezentácií sa podarilo obsadiť popredné priečky na ME FISTC Kalo Dánsko, ME FISTC St. Ulrich am Pillersee a ME FISTC MD, LT Šachtičky.

Andrej Drabik člen ŠTK za pretekárov s ostatnými psami skonštatoval, že na majstrovstvách IFFS a ECF sa nezúčastnil žiadny slovenský reprezentant. Očakáva však zvýšený záujem o reprezentáciu na blížiacom sa preteku ECF v Novom meste na Morave. 15.-17. 4. sa uskutoční kongres ECF, na ktorom sa dozvieme termín na prihlasovanie a počet miest pre slovenskú reprezentáciu.

 

 

4.     Prezídium vyzýva všetky kluby, ktoré majú záujem o organizáciu pretekov, aby tak urobili najneskôr do 27.5.2016  zaslanim mailu na  jaroslavbanoci@gmail.com.

 

 

5.      Prezídium sa uznieslo na zmenách pre manuál a zmluvu na usporiadanie pretekov, ktoré budú spracované a následne  zverejnené na blížiacom sa kongrese.

 

 

6.     Prezídium ukladá úlohu členom ŠTK vypracovať pravidlá pre dogtreking. Jaroslav Bánoci bol poverený vypracovaním zmluvy a manuálu pre jednodňové preteky.  Igor Štefan navrhol,  aby sa prezidium zaoberalo riešením nezhôd vzniknutých na ME Šachtičky. Týmto bodom sa bude zaoberať na nasledujúcom prezídiu 28.5.2016.

 

 

7.     Nasledujúce prezídium sa bude konať 28.5.2016. Kongres SZPZ bol stanovený na 29.5.2016 miesto a program sa upresní mesiac pred konaním kongresu.