Zápisnica zo zasadnutia prezídia SZPZ v Mošovciach dňa 21.10.2017.

Prítomní: Pribula, Lučanský, Drábik, Bánoci.

  1. Prezídium schválilo program mimoriadneho kongresu zvolaného na termín 21.10.2017 o 19:30 v Mošovciach.
  2. Prezídium jednohlasne schválilo nomináciu na ME FISTC Selvazzano Dentro (ITA) – 16.-19.11.2017. Pretekári, ktorí nemajú splnené nominačné kritériá sa musia zúčastniť pretekov v Revištskom Podzámčí. Ako teamleader za slovenskú reprezentáciu bol zvolený Patrik Lučanský.
  3. Prezídium jednohlasne schválilo nomináciu na MS IFSS Szamotuly-Kozle, Poland – 23.-26.11.2017. Ako teamleader za slovenskú reprezentáciu bola zvolená Katarína Vigodová. Celá komunikácia a otázky ohľadom MS budú prebiehať s ňou. Nominácia bude zverejnená na stránke mushing.sk.
  4. Prezídium vyhlási výzvu na vytvorenie novej podoby stránky mushing.sk, ktorá bude zastrešovať všetky požadované funkcionality podľa potrieb SZPZ a následne z prihlásených vyberie vykonávateľa prác.

 

Spísal: Patrik Lučanský