Zápisnica z prezídia SZPZ

 

Prezídia sa zúčastnili:

Marcel Matanin, Igor Štefan, Branislav Slaný, Jaroslav Bánoci

ospravedlnili sa: Ivan Vaško, Andrej Drábik

 

Prezídium sa uznieslo na doplnení pretekárskeho poriadku a jeho aktualizáciu do najbližšieho prezídia.

 

Prezídium odsúhlasilo aktualizáciu zmluvy pre organizovanie pretekov a manuálu pre organizovanie pretekov. Aktuálna verzia v prílohe.

 

Prezídium odsúhlasilo automatické vylúčenie klubov, ktoré do 30.6. 2016 neprejavia záujem o členstvo v SZPZ a nesplnia si podmienku nahlásenia členov na sezónu 2016/2017. Členské je vo výške 10 Eur, pre deti/juniorov do 18 rokov 1 Euro. Zoznam členov, a členské je potrebné poslať prezidentovi SZPZ na mail marcelmatanin@gmail.com , následne členské zaplatiť na účet SZPZ.

 

Prezídium posunie na kongres SZPZ návrh na prerokovanie minimálneho štartovného a detské preteky a ich možnosť organizovať ich v sobotu poobede.

 

Prezídium schválilo zvýšenie dotácie pre zimné saňové preteky na 500 Eur.

 

Prezídium prerokovalo požiadavku pretekárov na preplatenie poškodených bežiek. Bolo konštatované, že táto situácia mala byť riešená priamo na mieste. Branislav Slaný informoval, že rozpočet SKJSP to neumožňuje. Napriek tomu dá návrh na odškodnenie prerokovať na najbližšej schôdzi SKJSP. Bolo odsúhlasené, že pri najbližších pretekoch majstrovstiev Európy alebo sveta organizátor zabezpečí ubytovanie pre pretekárov zo Slovenska.

 

 

29.5.2016 Teplička nad Váhom

 

Zapísal Jaroslav Bánoci