Zápisnica z prezídia SZPZ

 

Prezídia sa zúčastnili:

Marcel Matanin, Igor Štefan, Jaroslav Bánoci, Andrej Drábik, Róbert Pocoš ako hosť na pozvanie prezídia

ospravedlnili sa: Ivan Vaško, Branislav Slaný

 

Prezídium sa uznieslo na rozdelení kategórie SC1-2 na samostatnú kategóriu SC1 teda kolobežka s jedným psom a SC2, teda kolobežka s 2 psami. Dôvod je veĺký počet štartujúcich v tejto kategórií (Mošovce 35) a tak isto to, že na pretekoch IFSS a ECF sa kategória SC1 zaraďuje pravidelne. Kategória SC1-2 FCI ostáva bez zmeny.

 

Prezídium odsúhlasilo zmenu správcu účtu SZPZ, zvolilo Igora Štefana zodpovedným za úhrady platieb SZPZ.

 

Prezídium si prizvalo predsedu klubu MK Lučenec Roberta Pocoša na stretnutie ohĺadom spolupráce medzi SZPZ a MKL. Z oboch strán bolo vysvetlená vzniknutá situácia a dohodnuté riešenie. SZPZ má naďalej záujem o preteky organizované tak skúseným organizátorom ako MKL rozhodne je. Po dohode s organizátorom MKL bude na základe výsledkov preteku v Mošovciach vyhlásené hodnotenie v rámci Majstrovstiev Slovenska, kde budú aj odovzdané medaily pre Majstrov Slovenska na suchu pre rok 2016. Členovia prezídia vyjadrili presvedčenie, že prerušená spolupráca sa znova obnoví v blízkej dobe. V súčasnej dobe bude na stránke www.mushing.sk uverejnené preteky MKL ako neoficiálne preteky, teda nie pod hlavičkou SZPZ a bude umiestnený len odkaz na http://www.mklucenec.sk/  na ktorej bude prebiehať aj prihlasovanie na pretek. Každý pretekár, ktorý sa už registroval na preteky Mošovce a Revište na stránke www.mushing.sk sa musí znova registrovať na stránke MKL.

 

 

30.9.2016 Košice

 

Zapísal Jaroslav Bánoci