Zápisnica z prezídia SZPZ

07/2016

 

Prezídia sa zúčastnili: Igor Štefan, Jaroslav Bánoci, Andrej Drábik, Branislav Slaný

ospravedlnili sa: Ivan Vaško

 

Prezídium SZPZ sa uznieslo, že vzhľadom na to, že prezident SZPZ Marcel Matanin Konečný odstúpil z funkcie prezidenta bude jeho funkciu dočasne vykonávať Igor Štefan.

 

Prezídium SZPZ určí dátum mimoriadneho kongresu na najbližšom prezídiu.

 

v Košiciach 29. 11. 2016