Prezídium vyhlasuje reprezentáciu na ME FISTC Gropello Cairoli 2022 (Taliansko):

  • Michaela Belzárová – Bikejoring Woman 1 Dog
  • Roman Reistetter – Bikejoring Man 1 Dog
  • Carla Reistetterová – Canicross Woman 1 Dog
  • Monika Veveričíková – C1

Teamleader: Monika Veveričíková

Zároveň prosíme reprezentantov aby najneskôr do 11.11.2022 uhradili štartovný poplatok vo výške 100 na číslo účtu SK43 5600 0000 0012 2522 6005.

Reprezentantom pripomíname nutnosť odovzdania vypísaných chiplistov pri veterinárnej kontrole. Prázdne chiplisty si môžu stiahnuť na nasledujúcom odkaze: http://www.fistc.com/images/ChipList.pdf

Rezervácia ubytovania prebieha v samostatnej réžii každého reprezentanta – SZPZ nezabezpečuje spoločné ubytovanie.