Prezídium vyhlasuje reprezentáciu na ME off-snow FISTC Klaistow 2021:

  • Michaela Belzárová – Bikejoring Woman 1 Dog
  • Lenka Bičkošová – Bikejoring Woman 1 Dog
  • Patrik Lučanský – Scooter Man 1 Dog
  • Roman Reistetter – Bikejoring Man 1 Dog
  • Carla Reistetterová – Canicross Woman 1 Dog
  • Ivan Vaško – Scooter 2 Dogs

Teamleader: Patrik Lučanský

Zároveň prosíme reprezentantov aby najneskôr do 14.11.2021 uhradili štartovný poplatok vo výške 85€ za štart na číslo účtu SK43 5600 0000 0012 2522 6005.