Prihlásení pretekári na ME FISTC Magyarpolany 2019:

Reprezentácia SR na ME FISTC Magyarpolany 2019:

 • Patrik Lučanský / Bikejoring 1 dog
 • Roman Reistetter / Bikejoring 1 dog
 • Matúš Hájek / Bikejoring 1 dog junior
 • Lenka Bičkošová / Bikejoring 1 dog
 • Igor Štefan / Bikejoring 2 dogs
 • Lukáš Packo / Bikejoring 2 dogs
 • Viktor Hájek / Bikejoring 2 dogs
 • Michal Ivančo / CC 1 dog
 • Matúš Hájek / CC 1 dog junior
 • Carla Reistetterová / CC 1 dog
 • Michaela Ivančová / CC 1 dog junior
 • Tamara Ivančová / CC 1 dog
 • Monika Zara Pašmiková / CC 1 dog junior
 • Michaela Trubanová / CC 1 dog junior
 • Peter Chanas / Scooter 2 dogs
 • Marcel Matanin / Scooter 2 dogs
 • Maroš Litvaj / B
 • Branislav Grenzner / C
 • Igor Pribula / D

Prosíme nominovaných aby do 7.10.2019 uhradili na účet SZPZ štartovné vo výške 85€ pre dospelých, 20€ pre juniorov. Po zaplatení je potrebné zaslať aj doklad o úhrade platby na email prezídia prezidium@mushing.sk

Číslo účtu SZPZ: SK43 5600 0000 0012 2522 6005

Web preteku: http://fistcec2019.hu

Facebooková udalosť preteku: https://www.facebook.com/events/371487560114710/

Pozvánka na preteky: 

Fistc Cart EC Magyarpolany Invitation