SZPZ vyhlasuje štátnu reprezentáciu na nadchádzajúce ME IFSS Nybro (SWE):

DCW:
Jana Mareková
Andrea Gecíková

DCMV:
Štefan Šterk

DCM:
Mário Adamko

DR4:
Andrej Drábik

DBM:
Marcel Dučák

DSW1:
Mariana Kotuliaková

Teamleader: Katarína Vigodová