SZPZ vyhlasuje štátnu reprezentáciu na nadchádzajúce MS IFSS Bessans (FRA):

MD6:
Erik Copko

Teamleader: Erik Copko