SZPZ vyhlasuje štátnu reprezentáciu na nadchádzajúce MS Sprint & Distance WSA Haidmühle (GER):

SKJM-1
Ján Néger
Patrik Lučanský
Roman Reistetter

SKJW-1
Carla Reistetterová
Lenka Bičkošová
Tamara Ivančová

SKJ2D
Igor Štefan
Michal Ivančo
Marcel Matanin

2 dogs Sprint
Peter Chanas
Igor Pribula

6 dogs MID
Maroš Litvaj

Teamleader: Peter Chanas