Prezídium vyhlasuje reprezentáciu na MS off-snow WSA Pampa 2021 (Belgicko):

 

  • Michaela Belzárová – Bikejoring Woman 1 Dog
  • Roman Reistetter – Bikejoring Man Veteran 1 Dog
  • Roman Reistetter – Canicross Man Veteran 1 Dog
  • Ján Néger – Canicross Men 1 Dog
  • Carla Reistetterová – Canicross Woman 1 Dog
  • Eliška Šnajderová – Bikejoring Woman 1 Dog

 

Teamleader: Roman Reistetter

Zároveň prosíme reprezentantov aby najneskôr do 14.11.2021 uhradili štartovný poplatok vo výške 135 za prvý štart a 65€ za druhý štart na číslo účtu SK43 5600 0000 0012 2522 6005.