SZPZ vyhlasuje štátnu reprezentáciu na nadchádzajúce MS WSA Šamorín (SVK):

DCM:
Michal Ivančo
Marcel Matanin

DCW:
Tamara Ivančová
Carla Reistetterová

DCWJ:
Michaela Ivančová

DBM:
Marián Kohút
Martin Packo

DBMV:
Roman Reistetter

DBW:
Lenka Bičkošová

DS1M:
Patrik Lučanský

DS2:
Igor Štefan
Igor Pribula
Peter Chanas

DR4:
Branislav Grenzner
Viktor Hájek

DR6:
Maroš Litvaj

Teamleader: Patrik Lučanský

Všetky potrebné informácie k prihlasovaniu a následnému postupu budú reprezentantom doručené e-mailom.