Na prezídiu dňa 29.12.2019 sa odsúhlasila nasledovná reprezentácia SR na Majstrovstvá sveta WSA sprint/mid on-snow Zuberec 2020:

Skijoring 1 dog – Reistetter,Reistetterová,Bičkošová,Lučanský,Neger
Skijoring 2 dogs – Štefan
Sled 2 dogs 1 – Hajek – jun., Chanas,  Veveričíková, Matanin, Pribula
Sled 2 dogs 2 – Hundak
Sled 4 dogs 1 – Grenzner, Adamat
Sled 6 dogs 2 – Súmrak

Sled 6 dogs 1 – MID – Litvaj

Neschvalene žiadosti pre nesplnenie nominačných kriterií: Ivančo, Ivančová, Morávek, Ondrík

Teamleader: Peter Chanas

Nominovaní prosím aby ste sa čo najskôr prihlásili prostredníáctvom systému WSA na preteky racedata.wsa-sleddog.com/

Prosíme nominovaných aby do 15. Januára 2020 uhradili na účet SZPZ štartovné v plnej výške 120€ pre dospelých (Juniori majú štart bezplatne). Po zaplatení je potrebné zaslať doklad o úhrade štartovného na email prezidium@mushing.sk 

Číslo účtu pre platby štartovného: SK43 5600 0000 0012 2522 6005

Ďalšie informácie na: www.wsa-sleddog.com/en/9-neuigkeiten/95-wsa-championship-snow-2020-en