28.apríla 2018
Prešov, reštaurácia Sokolovňa
zápisnica

Prítomní: 9 zástupcov klubov z 13 klubov registrovaných v SZPZ

Program:

 1. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová a volebná).
 2. Správa mandátovej a volebnej komisie.
 3. Schválenie programu.
 4. Správa o činnosti SZPZ.
 5. Správa o financiách SZPZ.
 6. Správa viceprezidenta FISTC.
 7. Správa o činnosti ŠTK – čistokrvní.
 8. Správa viceprezidenta WSA.
 9. Správa viceprezidenta IFSS,ICF.
 10. Správa o činnosti ŠTK – ostatní.
 11. Voľba prezidenta SZPZ a prezídia SZPZ.
 12. Návrh a prijatie uznesení.
 13. Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2018-2019.
 14. Plán činnosti SZPZ do Kongresu 2019.
 15. Obed.
 16. Diskusia.
 17. Ukončenie kongresu SZPZ

Zápisnica:

 1. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová a volebná).
  Kongres zvolil komisiu v zložení: Natália Kandrová, Ján Keruľ, Tomáš Kopecký
  ZA: 22 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
 2. Správa mandátovej a volebnej komisie. Komisia konštatovala, že kongres je uznášaniaschopný, pretože sa ho zúčastnilo 13 zo 14 členov zväzu. Nadpolovičná väčšina – 7 hlasov
 3. Schválenie programu
  Kongres schválil program v plnom znení.
  ZA: 22 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
 4. Správa o činnosti SZPZ.
 5. Správa o financiách SZPZ.
 6. Správa viceprezidenta FISTC.
  V rámci správy viceprezidenta SZPZ zároveň B. Slaný oznámil svoj záujem o ukončenie svojej činnosti v rámci prezídia SZPZ.
 7. Správa o činnosti ŠTK – čistokrvní.
 8. Správa viceprezidenta WSA.
 9. Správa viceprezidenta IFSS, ICF.
 10. Správa o činnosti ŠTK – ostatní.
 11. Voľba prezidenta SZPZ a prezídia SZPZ.
  1. Voľba prezidenta SZPZ
   kandidáti: Igor Pribula
   hlasovanie: Igor Pribula (ZA: 19, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 5)
  2. Voľba viceprezidenta pre FISTC
   kandidáti: Peter Chanas, Roman Reistetter
   hlasovanie: Peter Chanas (22 hlasov), Roman Reistetter (2 hlasy), ZDRŽAL SA (0 hlasov)
  3. Voľba viceprezidenta pre WSA
   kandidáti: Patrik Lučanský
   hlasovanie: Patrik Lučanský (ZA: 22, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2)
  4. Voľba viceprezidenta pre IFSS a ICF
   kandidáti: Jaroslav Bánoci
   hlasovanie: Jaroslav Bánoci (ZA: 18, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 4)
  5. Voľba ŠTK pre čistokrvné severské psy
   kandidáti: Igor Štefan
   hlasovanie: Igor Štefan (ZA: 22, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2)
  6. Voľba ŠTK pre ostatné psy
   kandidáti: Andrej Drábik
   hlasovanie: Andrej Drábik (ZA: 22, PROTI: 0, ZDRŽAL SA: 2)
 12. Návrh a prijatie uznesení.
  1. Uznesenie 2018/01
   Úprava minimálneho veku pre juniorov na pretekoch organizovaných SZPZ nasledovne:
   12-14 rokov – Scooter 1 pes, Canicross 1 pes, Skijoring 1 pes
   15-17 rokov – Canicross, Scooter, Bikejoring, Skijoring (všetko 1-2 psy), D
   18 a viac rokov – malý záprah, veľký záprah
   Zohľadňuje sa vek pretekára v prvý deň pretekov.
   ZA: 22 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
  2. Uznesenie 2018/02
   Prezídium doplní rozsah dĺžok tratí pre jednotlivé kategórie do pretekárskeho poriadku SZPZ.
   ZA: 22 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
  3. Uznesenie 2018/03
   Prezídium umožňuje organizátorom zimných pretekov otvoriť kategóriu Skijoring pre hobby pretekárov na kratšej trati. Kategória však musí odštartovať až po dokončení pretekov posledným registrovaným pretekárom.
   ZA: 21 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 3
  4. Uznesenie 2018/04
   Zrušenie obmedzenia 3 štartov pre neregistrovaných pretekárov v rámci OFF-SNOW pretekov.
   ZA: 21 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 3
  5. Uznesenie 2018/05
   Navýšenie štartovného poplatku pre neregistrovaných pretekárov o 5€ oproti registrovaným pretekárom.
   ZA: 21 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 3
  6. Uznesenie 2018/06
   Členský poplatok pre individuálnych členov je stanovený na trojnásobok členského poplatku člena registrovaného pod klubom SZPZ.
   ZA: 22 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 2
  7. Uznesenie 2018/07
   Zvýšenie členského poplatku pre členov SZPZ z 10 na 15€. Členský poplatok 1€ ostáva u detí do 18 rokov bez zmeny.
   ZA: 20 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 1
 13. Predbežný kalendár pretekov na sezónu 2018-2019.
  29.9. Canicross Haniska
  20.-21.10. Mošovce (MSR)
  27.-28.10. Šamorín
  24-28.10 ME IFSS Nybro, SWE
  5.-7.11. MS ICF Lubieszów, POL
  3.-4.11. Kojšova Hoľa
  8.-11.11. ME FISTC Abertamy, CZE
  10.-11.11. Krpáčovo
  16.-18.11. ME WSA Šamorín, SVK
  25.-27.1 organizátor MK Lučenec (náhradný termín 16.-17.2.)
  13.-14.1. Kojšova Hoľa
  9.-10.3. Mošovce
 14. Plán činnosti SZPZ do Kongresu 2019.
 15. Obed.
 16. Diskusia.
 17. Ukončenie kongresu SZPZ

Zapísal: Patrik Lučanský, 28.4.2018 v Prešove