1. februára 2020
Oravská Polhora
zápisnica

Prítomní: 10 zástupcov klubov registrovaných v SZPZ

Program:

 1. Otvorenie, voľba komisií – mandátovej a návrhovej, schválenie programu.
 2. Správa prezidenta SZPZ.
 3. Správa viceprezidenta pre FISTC
 4. Správa viceprezidenta pre WSA
 5. Správa viceprezidenta pre IFSS a ICF
 6. Pretekársky poriadok
 7. Welfare protokol
 8. Ekonomická smernica
 9. Vyhodnotenie sezóny a predbežný kalendár pre sezónu 2020/21
 10. Diskusia

Zápisnica:

 1. Voľba pracovného predsedníctva a pracovných komisií (mandátová a volebná).
  Kongres zvolil komisiu v zložení: Patrik Lučanský, Zuzana Rybárová
  ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
 1. Správa mandátovej a volebnej komisie. Komisia konštatovala, že kongres je uznášaniaschopný, pretože sa ho zúčastnilo 10 z 15 členov zväzu. Nadpolovičná väčšina – 29 hlasov
 2. Prezident SZPZ otvoril kongres, prečítal program kongresu
  ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
 3. Prezident SZPZ prečítal správu, informoval o rozpočte SZPZ pre rok 2019 (a jeho čerpaniu) a plánovanom rozpočte pre rok 2020, o členoch topteamu pre rok 2019 a 2020 a o rokovaniach medzi WSA a IFSS.
 4. Viceprezident pre FISTC prečítal správu, informoval o kongrese FISTC 2019 a výsledkoch ME FISTC Magyarpolány 2019
 5. Viceprezident pre WSA prečítal správu, informoval o výsledkoch MS WSA Haidmuhle a MS WSA Firle, informoval o kongrese WSA 2020. Zároveň informoval o implementácii nového informačného systému zväzu.
 6. Správa viceprezidenta pre IFSS a ICF – nebola dodaná. Prezident SZPZ informoval o výmene na poste viceprezidenta pre IFSS a ICF, o výsledkoch ME ICF Chevetogne a MS IFSS Nybro.
 7. Úpravy pretekárskeho poriadku SZPZ – prečítané návrhy klubov na úpravu PP.
  1. Úprava minimálneho veku pre kategórie
   1. OFF SNOW
    1. Canicross 1 pes – 12 rokov
     ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
    2. Bikejoring 1 pes – 12 rokov
     ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
    3. Scooter 1 pes – 12 rokov
     ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
    4. Scooter 2 psy – 18 rokov
     ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
    5. C, B, A – 18 rokov
     ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
   2. ON SNOW
    1. Skijoring 1 pes, D – 12 rokov
     ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
    2. Skijoring 2 psy – 18 rokov
     ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
    3. C – 15 rokov
     ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
    4. B, A – 18 rokov
     ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
   3. Do 18 rokov povinná prilba pre všetky kategórie, okrem CC.
    ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
  2. Úprava dĺžky tratí
    1. Skijoring 1 pes (aj kategórie juniorov) – 8-14km
     ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
    2. MID kategórie – 15-30km
     ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
  3. Umožnenie 2 štartov pre 1 psa v ten istý súťažný deň – platí pre canicross a inú disciplínu, do 10km na jeden súťažný deň.
   ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
 1. Welfare protokol
  1. Zrušenie povinnej vakcinácie proti kotercovému kašľu
   ZA: 25 PROTI: 4 ZDRŽAL SA: 0
 2. Ekonomická smernica
  1. Preplácanie náhrad reprezentantom za umiestnenie na ME a MS
   1. Príspevok pre kategórie C, B, A, O a pre pretekárov, kt. cestujú viacerí v jednom vozidle – z 0,16 na 0,20 € na km
    ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
   2. Príspevok pre kategórie jednotlivcov a D – z 0,10 na 0,15 € na km
    ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
   3. Príspevok na bývanie sa zvyšuje z 30 na 40 € na noc, nárok na preplatenie vzniká na počet nocí preteku + 1, v prípade že propozície vyžadujú inak tak 2 noci + počet nocí preteku
    ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
   4. Nárok na preplatenie vzniká reprezentantom, kt. sa umiestnili v prvej polovici štartovného poľa, resp. na medailovej pozícii.
    ZA: 28 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: 0
  2. Preplácanie nákladov organizátorom
   1. Jednodňové preteky – 400€
    ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
   2. Dvojdňové preteky – 800€
    ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
   3. Dvojdňové MSR – 1000€
    ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
   4. Zimné preteky – 2000€
    ZA: 29 PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0
   5. Zväz skúsi nájsť riešenie na globálne vyriešenie časomiery na všetky preteky organizované pod hlavičkou SZPZ.
 1. Vyhodnotenie sezóny a predbežný kalendár pre sezónu 2020/21
Kalendár 2020/21
4.4. Hornonitriansky canicross
18.4. Doľany
2.5. Rajecký canicross
23.5. Kuchyňa
12.-13.9. Plavecký štvrtok
26.9. Canicross Haniska
27.9. Bosorkyn canicross
8.-11.10. MS ICF Pledran
17.-18.10. MSR Mošovce
31.-1.11. Šamorín
31.-1.2. Oravská Polhora
13.-14.3. Jarné Mošovce
 1. Kongres SZPZ schválil Samojed klub Slovensko ako nového člena SZPZ. Zároveň bolo ukončené členstvo klubu GO! Banská Bystrica
 2. Diskusia
 3. Ukončenie kongresu SZPZ

Zapísal: Patrik Lučanský, 1.2.2020 v Oravskej Polhore