Na základe vlastnej žiadosti klubu Mushing Mania o vystúpenie zo zväzu, zaslanej dňa 22.6.2022 na adresu zväzu sa podľa článku 11, bod 11.8.4 aktuálne platných stanov SZPZ končí riadne členstvo klubu v Slovenskom zväze psích záprahov dňom 22.6.2022.

Prosíme členov klubu Mushing Mánia aby si zabezpečili prestup do iného klubu registrovaného pod SZPZ aby nestratili členstvo v SZPZ a mohli aj naďalej súťažiť v novej sezóne 2022/23.

Peter Chanas

Matrika SZPZ