V súvislosti s prijatými opatreniami hlavného hygienika Slovenskej republiky zverejňujeme usmernenie ohľadne zasadaní najvyššieho orgánu, najvyššieho výkonného orgánu, kontrolného orgánu alebo akéhokoľvek iného orgánu národných športových organizácií, národných športových zväzov, športových organizácií a športových klubov.

2020-04-06 organizovanie zasadnutí