Touto cestou by sme chceli popriať všetkým členom zväzu a ich rodinám a taktiež štvornohým členom svoky príjemné, štastné a veselé prežitie Vianočných sviatok a všetko dobré, veľa zdravia a šťastia a hlavne veľa športových úspechov v Novom roku 2020.

Prezidium SZPZ

In this way, we would like to wish all members of the union and their families, as well as four-legged members happy Christmas holidays and all the best, good health and happiness, and especially a lot of sports success in the New Year 2020.

Presidium SZPZ