Žiadame pretekárov, ktorí sú nahlásení ako reprezentanti na MS ICF 2024 Bardonecchia, aby záväzne potvrdili svoju účasť uhradením štartovného vo výške:

85,- dospelý- prvý štart

65,- dospelý druhý štart

65,- junior

A to najneskôr do 15.7. – účasť prosíme potvrdiť Emailom na prezidium@mushing.sk , štartovné odoslať na účet SZPZ. Po úhrade štartovného je suma nevratná. Ak sa pretekár z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť zúčastniť (vrátane nesplnenia kvalifikácie), štartovné v plnej výške ostáva v prospech ICF