Vážení členovia,

Vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu COVID-19 sa predsedníctvo WSA rozhodlo zrušiť Valné zhromaždenie WSA v roku 2020.

V súčasnosti neexistujú žiadne dôležité rozhodnutia. Návrhy a žiadosti o členstvo však možno podať písomne ​​do 1. septembra 2020. Predsedníctvo ich prerokuje a odpovie na ne predbežnými rozhodnutiami. Všetky návrhy, ktorými sa bude zaoberať týmto spôsobom, budú podrobne prerokované na Valnom zhromaždení v roku 2021. Tento proces sa bude uplatňovať aj pri žiadostiach o usporiadanie jednotlivých majstrovstiev.

Pokiaľ ide o majstrovstvá sveta WSA na suchu v roku 2020, náš francúzsky člen FFST požiadal o usporiadanie majstrovstiev v Lamotte-Beuvron vo Francúzsku od 13. do 15. novembra 2020. Či bude možné usporiadať preteky v roku 2020, sa bude riadiť hlavne podľa odborníkov v medicíne a vývoja pandémie v Európe v nasledujúcich mesiacoch. Zdravie každého pretekára musí byť na prvom mieste! Zatiaľ však pracujeme na usporiadaní majstrovstiev a budeme vás informovať, keď budeme mať k dispozícii viac informácií.

Prajeme Vám a vašim blízkym pekné leto – dávajte pozor a buďte v bezpečí!

Predsedníctvo WSA

Dear Members,

Due to the ongoing COVID-19 pandemic, the WSA Board has decided to cancel the 2020 WSA General Assembly.

There are currently no important decisions pending. However, proposals and membership applications can be submitted in writing before 1 September 2020. The Board will discuss these and respond with preliminary decisions. Any proposals dealt with in this way will be discussed in full at the 2021 General Assembly. This process will also be followed for applications to host one of our championships.

With regard to the 2020 WSA Dryland World Championship, our French member FFST has applied to host the Championship in Lamotte-Beuvron in France from the 13-15 November 2020. Whether it will be possible to stage the event in 2020 will very much be guided by science and how the pandemic develops across Europe in the coming months. Everyone’s health has to come first! However, for now we are working on staging the Championship and we will keep you informed as more information becomes available.

We wish you and your loved ones a good summer – take care and stay safe!

The WSA Board