Zápis zo zasadnutia prezídia 3.7.2018 vo Vranove nad Topľou.

 1. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2018 .
 2. Prezídium na zaklade zmluvy s Ministerstvom školstva schválilo prerozdelenie finančných prostriedkov pre talentovanú mládež na kluby
  zodpovední :Pribula,Chanas
 3. Uprava ekonomickej smernice:členovia TOP tímu si hradia výdavkyna reprezentáciuz prostriedkou pridelených na prípravu a činnosť pretekárov zaradených do TOP tímu.
  Platné od 1.7.2018
 4. Trenerske licencievydáva zväz na zklade žiadosti, ku ktorej je treba doložiť doklady o absolvovanom štúdiu,respektive trenerských kurzoch.Správn poplatok je 50 eur a licencia sa vydáva na obdobie troch rokov.
  Vybavuje: Peter Chanas
 5. Informatizáciu nášho športu,GDPR ako aj evidenciu členov a klubov realizuje Peter Chanas, preto všetky zmeny nahlasovať jemu.
 6. ŠTK zistí do konca júla predbežný záujem o jesenne reprezentačné akcie a narátajú predbežný odhad nákladov na tieto akcie.

Vo Vranove nad Topľou 3.7.2018

Prezídia sa zúčastnili: Igor Pribula ,Andrej Drabik,Patrik Lučanský a Peter Chanas