Kongres FISTC 2022 sa uskutočnil v lokalite, kde sa v novembri uskutočnia ME FISTC 2022 – Gropello Cairoli.

Priebeh kongresu:

 1. Otvorenie kongresu prezidentom
 2. Prijatie programu kongresu
 3. Reporty prezidenta, viceprezidenta a pokladníka, sekretára, technického riaditeľa pre off-snow preteky, veterinára a animal welfare koordinátora
 4. Preplácanie nákladov členom boardu
 5. Nový záujemcovia o vstup do FISTC
  • Žiadne nové prihlášky národných federácií do FISTC
 6. Voľby členov boardu FISTC
  • Prezident – zvolená Nathalie Mannato
  • Viceprezident a pokladník – zvolený Laszlo Nagy
  • Sekretár – zvolený Ivelin Todorov
  • Technický riaditeľ ON-SNOW Sprint – zvolený Marco Visconti
  • Technický riaditeľ ON-SNOW Distance – zvolený Marco Visconti
  • Technický riaditeľ OFF-SNOW – zvolený Kilyan Klotsch
  • Animanl Welfare koordinátor – zvolený Ivelin Todorov
  • Veterinár – zvolená Laura Ravaschio
 7. Prijaté uznesenia
  • Do OFF-SNOW MID pretekov bola pridaná kategória Scooter Mid-Distance 2 psy.
  • Pre OFF-SNOW majstrovstvá bol schválený termín druhého novembrového víkendu so záložným termínom počas tretieho novembrového víkendu.
  • Úprava hlasovacích regulácií na kongrese na základe členskej základne členských asociácií.
  • Úprava štartovného na majstrovské preteky na 100€ za dospelého pretekára a 25€ za juniora.
  • Úprava pravidla, podľa ktorého predbehnutý pretekár nemôže 2 minúty predbehnúť pretekára, ktorý ho obehol. Interval sa mení na 1 minútu.
  • Schválenie štatútu MS pre OFF-SNOW preteky, najbližšie MS budú v roku 2023 v Abertamoch.
  • Do kategórie Pulka bude opäť pridané závažie na pulku.
  • OFF-SNOW majstrovstvá 2024 sa uskutočnia v Maďarsku.
 8. Kalendár pretekov
  • 25.-27.11.2022 – ME OFF SNOW Gropello Cairoli
  • Február 2023 – ME ON SNOW Rumunsko (bude potvrdené na základe záujmu pretekárov)
  • 9.-12.11.2023 – MS OFF SNOW Abertamy
  • 2024 – OFF SNOW, Maďarsko
 9. Uzavretie kongresu novou prezidentkou FISTC Nathialie Mannato

Spísal: Patrik Lučanský, Viceprezident pre FISTC

Zápisnica zaslaná boardom FISTC:

MINUTES OF THE FISTC GENERAL ASSEMBLY 2022