Kongres FISTC sa vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu uskutočnil v online forme, prostredníctvom Skypu. 

Priebeh kongresu:

 • Kongres otvoril prezident FISTC Alain Diffort. Informoval o súčasnej situácii vo federácii a zároveň predniesol správu prezidenta FISTC. 
 • Správu o svojej činnosti predniesli aj viceprezident Laszlo Nagy, pokladník Ivelin Todorov, technický riaditeľ pre kárové preteky Gerald Schinzel a hlavná veterinárka Laura Ravashio. Ostatní členovia boardu neboli prítomní. 
 • Vzhľadom na vylúčenie Harryho Braekmansa a odstúpenie z funkcie zo strany Veroniky Klímovej boli navrhnutý dočasný členovia boardu na ich miesta. Na pozíciu pokladníka bol navrhnutý Laszlo Nagy, na pozíciu animal welfare Ivelin Todorov a na pozíciu riaditeľa pre šprint Natalie Mannato. Všetci kandidáti boli schválení.
 • Bolo prijaté uznesenie o úprave členského pre krajiny s menším počtom registrovaných musherov. Tie sa môžu po novom rozhodnúť pre platbu menšieho členského poplatku FISTCu, prídu tým však o hlasovacie právo na kongrese.
 • Bol upravený pretekársky poriadok pre dryland kategórie nasledovne: V kategóriách canicross s 2 psami, scooter s 2 psami a bikejoring s 2 psami môže pretekár v druhý a tretí deň majstrovstiev pokiaľ to neumožňuje zdravotný stav jedného zo psov štartovať iba s jedným psom.
 • Bol upravený pretekársky poriadok pre onsnow kategórie nasledovne: V kategórii skijoring s 2 psami môže pretekár v druhý a tretí deň majstrovstiev pokiaľ to neumožňuje zdravotný stav jedného zo psov štartovať iba s jedným psom.
 • FISTC zorganizuje školenie Racemarshallov pred majstrovstvami v anglickom jazyku. Školenie bude dopredu oznámené.
 • Bol schválený nasledujúci kalendár pre budúcu sezónu:
  • Marec 2021 – ME dryland Gropello Cailori
  • Február 2021 – ME onsnow – organizátor bude Taliansko, lokalita bude upresnená
  • 25.-28.11.2021 – ME dryland Kleistow (GER)
 • ME budú potvrdené 2 týždne pred začiatkom pretekov.
 • Ďalší kongres FISTC sa uskutoční v stredu pred ME dryland Kleistow.

Spísal: Patrik Lučanský, 27.11.2020