Prezídia sa zúčastnili: Igor Pribula, Patrik Lučanský, Peter Chanas, Katarína Vigodová, Jana Mareková a Andrej Drábik.

1. Prezídium schválilo delegátov k jesennej časti kalendáru SZPZ nasledovne:

  • Pezinská Baba – Andrej Drábik
  • Láb – Katarína Vigodová
  • Košice – Mário Adamko
  • Mošovce – Patrik Lučanský
  • Šamorín – Igor Štefan

Majstrovstvá Slovenska sú tento rok pridelené pre Danubia Sleddog Race Šamorín

2. Nominácia na ME IFSS Leipa:

Nominačný pretek pre kategorie BKJ muži, SC1 muži, CC muži a CC ženy sa uskutoční 8.-9.10. v Košiciach.

Pri nominácií sa bude prihliadať aj na výsledky pretekárov na predošlých tohtosezónnych jesenných pretekoch SZPZ.

Pripomíname, že všetci nominovaní musia splniť podmienku účasti na 3 pretekoch do termínu konania majstrovstiev.

Automatickú nomináciu podľa aktualizovaných nominačných kritérií majú:

  • Tomáš Hockicko Sc1 M
  • Marcel Dučák BKJ M
  • Lucia Pelikánová CC Ž

3. Bola schválená zmena ekonomickej smernice.

Nárok na preplatenie nákladov na ME, MS budú mať reprezentanti umiestnení v prvej tretine výsledkovej listiny.

4. Bolo schválené doplnenie nominačných kritérií:

Pretekár, ktorý na posledných MS alebo ME dosiahol medailové umiestnenie má garantované miesto v nominácii na nasledujúce MS alebo ME v rovnakej kategórii v ktorej toto umiestnenie získal. Zároveň musí štartovať s rovnakým psom ako na posledných MS/ME. V prípade záprahu musí štartovať aspoň s 50% rovnakými psami. V prípade umiestnenia na MS/ME off-snow sa neudeľuje garantované miesto v nominácii na preteky on-snow a opačne.

Spísal: Andrej Drábik