Prítomní: Igor Pribula, Patrik Lučanský, Andrej Drábik, Peter Chanas, Katarína Vigodová

Forma: On-line

Program:

  1. Na úvod prezident SZPZ Igor Pribula informoval prítomných o aktuálnej situácii ohľadom pandémie, potreby výberu miesta pre tohtoočný konres SZPZ, stavu financií na účtoch SZPZ, stavu splatenia členského klubmi.
  2. Prebehla diskusia ohľadom stavu s plánovanými pretekmi v sezóne 2021/22, kde sa zhodnotlia situácia za ostatnú sezónu a zhodnotila sa aktuálna situácia. Igor Pribula poďakoval všetkým organizátorom za organizáciu pretekov v sezóne 2020/21. Z diskusie vyplynulo, že je pre zimné preteky potrebné, aby tieto boli organizované výhradne na dlhodobo upravovaných tratiach nakoľko je potrebné, z dôvodu bezpečnosti pretekárov a psov, aby traťe boli kvalitne pripravené. Preteká sa s rýchlimi psami a na kvalitnom vybavení a pretekári dosahujú vysoké rýchlosti, kde je potrebné aby trate pretekov boli tomuto prispôsobené. Z pohľadu zimných pretekov sme sa dostali do situácie, že nemáme dostatok pretekov v sezóne a preto je potrebné aby prezídium začalo aktívne hladať nové lokality, ktoré by spĺňali vyššie požiadavky. UZNESENIE: Prezídium začne hľadať vhodné lokality pre usporiadanie zimných pretekov, okrem Zuberca, s podmienkou, že traťe na tejto lokalite musia byť dlhodobo upravované – najlepšie ratrakom. Do budúceho prezidia si členovia prezídia pripravia zoznam potencionálnych lokalít. ZA:5, PROTI:0
  3. Termín konania Kongresu SZPZ v roku 2021 zatial nebol stanovený, predpokladá sa konanie v Jún-August 2021 ale došlo k zhode vo výbere lokality. UZNESENIE: Kongres SZPZ v roku 2021 sa bude konať v Mengušovciach – Apartmány “Čerešňový sad”. ZA:5, PROTI:0
  4. Katarína Vigodová informovala o blížiacom sa kongrese ICF, ku ktorému je potrebné zvoliť zástupcov. Tento sa bude konať 8.5.2021 vo forme video konferencie. UZNESENIE: Prezídium nominovalo Katarínu Vigodovú a Tomáša Hockicka za delegátov na kongres ICF, ktorý sa bude konať 8.5.2021. ZA:5, PROTI:0
  5. Po prehodnotení platenia členského za rok 2021 členskými klubmi SZPZ, prezídium prijalo UZNESENIE: Prezídium vyzýva kluby, ktoré neuhradili členské do dnešného dňa, aby takto urobili čo najskôr. ZA:5, PROTI:0
  6. Predpokladaný dátum ďalšieho prezídia SZPZ je 16.5.2021. O presnom termíne budú členovia prezídia informoví v dostatočnom predstihu.

Spísala: Peter Chanas, 11.04.2021

Schválil: Igor Pribula, 11.04.2021