Forma: on-line

Dátum: 12.9.2020

Prítomní: Igor Pribula, Peter Chanas, Patrik Lučanský, Katarína Vigodová, Igor Štefan, Andrej Drábik

Uznesenia:

  1. Prezídium zvážilo aktuálnu situáciu a prehodnotilo postoj k ME ESDRA Auronzo di Cadore 2020 po vzore postoja okolitých krajín, ktoré sa rozhodli pre nevysielanie oficiálnych reprezentácií na ME ESDRA 2020. Zároveň však SZPZ nezakazuje pretekárom účasť na preteku, nebudú sa však preteku účastniť ako oficiálna reprezentácia SZPZ. Pre viac informácií ohľadom preteku a prihlasovania musia záujemcovia navštíviť stránku ESDRA – odkaz TU. Pretekárom, ktorí sa preteku zúčastnia prezídium odporúča brať ohľad na aktuálne informácie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ohľadom pandemickej situácie COVID-19 v hostiteľskej krajine a dodržať pokyny ministerstva po návrate zo šampionátu.
  2. Prezídium schválilo delegátov pre jesenné preteky nasledovne:
    • Haniska – Andrej Drábik
    • Košice – Igor Štefan
    • Mošovce – Patrik Lučanský
  3. Ďalšie prezídium SZPZ za uskutoční 17.10.2020 na pretekoch MSR v Mošovciach.

Spísal: Patrik Lučanský, 12.9.2020