Zápisnica z prezídia SZPZ – 22.7.2020

Home/Zápisnice/Zápisnica z prezídia SZPZ – 22.7.2020

Forma: on-line

Dátum: 22.7.2020

Prítomní: Igor Pribula, Andrej Drábik, Peter Chanas, Patrik Lučanský, Igor Štefan

Uznesenia:

  1. Prezídium prerokovalo predložené dokumenty “Kategórie pretekov v1.0” a “Kategórie pretekov v1.0 – usmernenie.”, ktoré predsatvujú sumarizáciu pretekárskych kategórii a ich vypisovania, vyhlasovania, otvárania a ocenovania na pretekoch pod záštitou SZPZ. Dokumenty sú vypracované v súlade s platným Pretekárskym poriadkom v1.1. Oba dokumenty schválilo jednohlasne. Od 1.augusta 2020 sú všetci organizátori povinný postupovať podľa týchto podkladov pri vyhlasovaní súťaží pod záštitou SZPZ.
    1. Kategórie pretekov v1.0 – usmernenie
    2. Kategórie pretekov v1.0 (excel)
  2. Prezídium prerokovalo návrh na rozdelenia prostriedkov na Účel športu mládeže podľa aktuálne platnej zmluvy s Ministerstvom školstva SR, čl 4 bod 1, písmeno a). Návrh jednohlasne schválilo.
    1. Rozdelenie prostriedkov PUS Mládež 2020

Spísal: Peter Chanas, 23.7.2020

Od |2020-07-23T23:29:41+02:0023. júla, 2020|Zápisnice|
Go to Top