Prítomní: Igor Pribula, Peter Chanas, Patrik Lučanský, Igor Štefan, Katarína Vigodová, Andrej Drábik

Uznesenia:

  1. prezídium prerokovalo a schválilo Nominačné kritériá
  2. prezídium prerokovalo a schválilo Štatút reprezentanta SZPZ
  3. prezídium prerokovalo a schválilo finálnu nomináciu na MS WSA Zuberec 2020
  4. funkciou delegáta pre preteky MSR Oravská Polhora je poverený Igor Štefan
  5. kongres SZPZ sa v roku 2020 uskutoční na pretekoch MSR v Oravskej Polhore – 1.2. o 17:00
  6. prezídium bude po konzultácii aktívne vyvíjať snahu o zriadenie zimného tréningového centra SZPZ alebo nových lokalít pre usporiadanie zimných pretekov

Spísal: Patrik Lučanský, 5.1.2020