Prítomní: Patrik Lučanský, Igor Pribula, Igor Štefan, Andrej Drábik, Peter Chanas, Katarína Vigodová

Forma: On-line

Uznesenia:

  1. Delegát SZPZ na MSR Danubia Sleddog Race Šamorín – Andrej Drábik.
    1. Za 6, Proti 0
  2. Prezident SZPZ informoval o aktuálnom čerpaní finančných prostriedkov zväzu.
  3. Prezídium prerokovalo rozpočtové výdavky do konca roku 2020 a rozhodlo o vyplácaní odmien reprezentantom za sezónu 2019/2020.
    1. Za 6, Proti 0

Spísala: Katarína Vigodová, 7.12.2020