Prítomní: Igor Pribula, Igor Štefan, Andrej Drábik, Peter Chanas, Patrik Lučanský

Uvznesenia:

 1. Prezídium SZPZ upravuje aktuálne nominačné kritériá na Majstrovstvá sveta / Majstrovstvá Európy nasledovne:
  • záujemci o účasť na ME FISTC Abertamy a MS WSA Šamorín do 10.10.2018 potvrdia príslušnému členovi ŠTK svoj záujem reprezentovať. K prihláške uvedú zoznam absolvovaných pretekov za posledný kalendárny rok (podľa platných nominačných kritérií) a zároveň oscanovaný rodokmeň psa / psov, s ktorými sa plánujú pretekov zúčastniť.
  • nominačné kritérium absolvovania 3 pretekov zostáva, 2 z nich však musia byť OFF-SNOW a zároveň 2 preteky musia byť absolvované v danom odvetví kategórií (záujemca o štart na MS/ME FCI psov musí mať aspoň 2 štarty s FCI psami)
  • MSR Mošovce budú zároveň pre všetkých pretekárov nominačným pretekom
  • nakoľko pri MS WSA má Slovensko udelenú kvótu 17 miesteniek, prezídium si vyhradzuje právo pri prekročení kapacity nominovať pretekárov na základe nominačných pretekov v Mošovciach.
 2. Prezídium schválilo nomináciu na MS ICF Lubieszów a ME IFSS Nybro.
 3. Prezídium schválilo príspevok na organizáciu MS WSA Šamorín.
 4. Prezídium prerokovalo sitáciu ohľadom IS športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Doplnením údajov je poverený Peter Chanas, predsedovia klubov sú povinný mu dodať chýbajúce údaje do 16.9.2018. Bližšie informácie tu: https://mushing.sk/urgentna-sprava-pre-kluby/
 5. Prezídium upozorňuje všetkých členov, ktorí budú reprezentovať SR na blížiacich sa ME a MS ohľadom povinnosti mať na svojom oblečení umiestnený štátny znak SR! V prípade nedodržania tohto pravidla je oprávnené daného pretekára stíhať buď disciplinárnym konaním, alebo stratou nároku na preplatenie cestovných nákladov (v prípade splnenia podmienok v platnej ekonomickej smernici).
 6. Prezídium prerokovalo a schválilo návrh novej internetovej stránky mushing.sk. Tá bude uvedená do prevádzky do polovice septembra 2018.
 7. Prezídium oficiálne upravilo výšku členského poplatku pre deti a mládež do 23 rokov vrátane na 1€.
 8. Prosíme záujemcov o kurzy rozhodcov pre federácie WSA a IFSS aby nahlásili svoj záujem prezídiu.
 9. Prezídium schválilo delegátov pre nasledujúce OFF-SNOW preteky:
  Doľany – Peter Chanas
  Haniska – Andrej Drábik
  Mošovce – Patrik Lučanský
  Šamorín – Igor Pribula
 10. Ďalšie prezídium sa uskutoční počas MSR v Mošovciach v sobotu 20.10.2018.

Forma prezídia: video konferencia
Spísal: Patrik Lučanský, 8.9.2018